Bones pràctiques

Recomanacions per a una experiència satisfactòria

 • Us informem que a l'interior dels búnquers no està permès:

  • Entrar-hi amb menjar o begudes

  • Repenjar-se damunt dels búnquers o articles museogràfics

  • Tocar els objectes exposats

  • Córrer i cridar

  • L'accés amb animals (llevat que sigui un gos pigall).

 • Us recordem que cal silenciar el telèfon mòbil.

 • La missió del monitor és facilitar-vos la visita. Us preguem que atengueu les seves indicacions.

 • Us preguem el màxim respecte envers la resta de visitants.

 • Els menors de 16 anys només podran accedir acompanyats per un progenitor o tutor legal.

En el cas de visites en grup:

 • Us recordem que el grup s’ha de mantenir junt durant tot el recorregut i sempre acompanyat per la/les persona/es responsable/s.

 • En el cas de les activitats concertades, es recomana arribar al Centre amb prou temps per a organitzar-ho. Si per un imprevist el grup s'endarrerís, cal comunicar-ho al telèfon 648 14 10 70.

En cas d'anul·lació:

 • Si el centre anul·la la visita, ja sigui per les condicions meteorològiques, malaltia o emergència sanitària, es farà el reintegrament de l'entrada adquirida.

 • Si el visitant anul·la la visita ho haurà de comunicar amb 24h d'antelació, sinó no es reintegrarà.