Botiga

Articles de marxandatge

Bolígraf

2€

Capsa porta llapis de colors

3€

Llibreta Gulliver

5€

Punt de llibre

4€

Pack: llibreta + bolígraf

6€

Bidó de metall polit (600ml)

8,50€

Tassa inox amb ansa mosquetó (200 ml)

6€

Motxilla de cotó

7,50€

Motxilla de cotó

7,50€

Bossa de cotó natural

6,50€

Bossa de cotó natural

6,50

Samarreta adult

10€

Llibres sobre la Línia P

Els búnquers de la Línia Pirineus: memòria d'un temps de guerres.

Rosa Serra · Llúis Esteva · Jordi Piñero | 39 p. |

Albert Ibáñez Sampol | ISBN:  978-84-92811-37-3 | 136 p. |

Franco i la Línia P (1940-1957) ens permet entendre què era la línia de defensa de la frontera pirinenca i per què es va construir, el context europeu en què es va dissenyar, la lògica i el plantejament militar que s’hi amaguen al darrere; descobrir els diferents tipus de búnquers i, sobretot, veure aplicada tota aquesta informació en dues zones concretes del Pirineu català, els centres de resistència 52 de Lles i el 53 de Martinet, a la Cerdanya.

La millor manera de gaudir d’aquestes fortificacions és caminant, bo i fixant-se en els detalls que ens ofereix cada búnquer. Per això, el llibre incorpora quatre itineraris que, a més, ens faran gaudir del paisatge i la natura de l’entorn.

Josep Clara | ISBN:  978-84-232-0745-9 | 219 p. |

Al final de la II Guerra Mundial, en temps de dubtes per a la supervivència de la dictadura del general Franco, el règim va ordenar la fortificació de tota la serralada dels Pirineus —des del cap de Creus fins al País Basc—, per frenar la hipotètica invasió d’un exèrcit modern i ben equipat que havia de venir del nord. El territori català se’n va endur la grossa, ja que dels 169 nuclis de resistència previstos, 96 corresponien a Catalunya. De les cap a sis mil obres de ciment armat que hom preveia d’alçar-hi, se n’aixecaren prop de la meitat. No van tenir una utilitat pràctica, perquè la invasió no arribà mai, però deixaren una petja insondable sobre el paisatge. La gent les coneixia com a fortins, búnquers, nius de metralladores, casamates, blocaus..., però no en va poder saber l’abast exacte fins que fou aixecat el secret militar. Moltes d’elles han resistit el pas del temps i, com a restes de l’era de la violència i de l’arquitectura de campanya, mantenen un innegable significat històric, patrimonial i simbòlic.

Aquest llibre ofereix, en una primera part, les característiques generals de la popularment denominada Línia Gutiérrez, Pérez o Franco: context històric, zones defensives, tipus d’obres, constructors, ritme de treball, manteniment, etc., i a la segona es donen les dades específiques de cadascun dels sis subsectors en què van ser integrats els 96 centres de resistència dels Pirineus catalans. La documentació gràfica i la de l’apèndix documental complementen adequadament el tema de l’estudi.

Carles Puncernau | ISBN:  978-84-09-10983-8 | 253 p. |

Més de 150 fortins de Franco identificats en aquest llibre.

“Des d’un punt de vista històric són un bon testimoni arqueològic de la ideologia militarista de la dictadura de Franco que és bo donar a conèixer de manera crítica a les futures generacions, sense banalitzacions. I des d’un punt de vista patrimonial tenen un innegable interès. Com assenyala l’autor, els fortins ens ofereixen les millors panoràmiques paisatgístiques de la Vall de Ribes, atès que els enginyers triaven els seus emplaçaments en funció de l’orografia amb l’objectiu de cobrir la superfície més gran possible de territori des de la seva situació. Són, en definitiva, uns excel·lents miradors amb un gran angle de visió paisatgística.”

Text extret del pròleg de Joaquim M. Puigvert, Professor titular d’Història Contemporània de la Universitat de Girona.

Juan Manuel Alfaro Gil    |    Pablo de la Fuente    |    ISBN:  978-84-612-9914-0    |    164 p.    |

La Fundació LES FORTALESES CATALANES és una entitat cultural creada en l'any 2002, on la finalitat resideix en la investigació, definició i difusió del coneixement del Patrimoni Monumental fortificat, modern i contemporani, existent en l'espai cultural català (1500-1945).

Quins són aquests monuments? On es troben? Com són? Quin paper van tenir a la nostra Història? Qui llegeixi aquestes línies podrà jutjat tant les pròpies dificultats en trobar les respostes adequades com, en conseqüència també, l'oportunitat de l'aparició d'aquesta col·lecció de monografies dedicada a les grans desconegudes que són les fortaleses catalanes.

Els volums de la col·lecció Dues hores... consten d'una primera part, com una guia virtual, la qual pretén facilitar la comprensió de cada monument, i d'una segona on, mitjançant unes breus però documentades notes, es desvetlla el paper que cadascun d'ells va jugar en la historia del nostre país. Tot sempre en un estil comprensible i planer, seguint una línia eminent didàctica i d'acord amb el major rigor tècnic i històric.

En el seu conjunt, la col·lecció Dues hores... pretén ser, a més, el manual de fortificació moderna i contemporània de què tan necessitat es troba aquest patrimoni monumental al nostre país.

Cuando Franco fortificó los Pirineos. La Línea P en Aragón: introducción, la Jacetania.

José Manuel Clúa Méndez | ISBN:  978-84-609-2242-1 | 208 p. |

En este libro se expone de un modo descriptivo todo lo que suspuso la construcción entre 1944 y 1953, por parte del gobierno del general Franco, de una gran línea defensiva en los Montes Pirineos llamada Línea P, en la que se construyeron o proyectaron miles de asentamientos fortificados desde el mar Mediterráneo hasta el océano Atlántico. Levantada por temor a una invasión terrestre por parte de los países vecinos, los arreglos diplomáticos entre España y el resto del mundo paralizaron su construcción.

En este primer volumen se exponen las características generales de la línea, tales como la construcción de los asentamientos, su descripción y los diferentes tipos de arma destinados a ocupar las fortificaciones. El libro describe de forma exhaustiva todos los asentamientos localizados en la Comarca de La Jacetania, agrupándolos en zonas que los militares llamaron Núcleos de Resitencia y que se localizan en el valle del río Aragón, Selva de Oza y Zuriza. Se incluyen numerosas fotografias, planos y documentos originales.

El lado humano de este importante episodio de la historia de España lo aporta el testimonio de uno de los miles de hombres que participaron en los trabajos de fortificación, y que nos revela datos sorprendentes.

La obra quiere servir también de trampolín para futuras investigaciones y de llamamiento a la conservación y divulgación de esta parte olvidada de nuestro pasado, un patrimonio que por desgracia se encuentra amenazado.

Cuando Franco fortificó los Pirineos. La Línea P en Aragón: Ribagorza y Sobrarbe.

José Manuel Clúa Méndez | ISBN:  978-84-934190-4-2 | 182 p. |

En el primer volumen dedicado a la Línea P se describió lo que supuso la construcción -a partir de 1944 por el gobierno del general Franco- de esta gran línea defensiva en los Montes Pirineos, donde se contruyeron o proyectaron miles de asentamientos fortificados para alojar diversas armas, desde el mar Mediterráneo hasta el océano Atlántico. Levantada por temor a una invasión terrestre por parte de los países vecinos, los arreglos diplomáticos entre España y las potencias occidentales paralizaron su construcción.

En este segundo volumen se describen de forma exhaustiva los asentamientos localizados en las comarcas de la Ribagorza y el Sobrarbe, a la vez que se analiza la técnica militar para elegir los lugares de emplazamiento.

Las obras de la Línea P en estas comarcas son más bien escasas, encontrándose levantadas tan sólo las principales contempladas en los proyectos; quizás porque estos valles, al ser más abruptos, constituían vías de más difícil penetración hacia España.

Así mismo, se recoge el testimonio del general Jesús Fontana Alcántara, oficial del Arma de Ingenieros de la Escala Superior, que tuvo a su cargo, durante más de 7 años, la construcción y supervisión de una buena parte de esta línea defensiva en Aragón.

Este volumen, al igual que el anterior, quiere servir para llamar la atención de unas construcciones hoy caídas en el olvido y amenazadas, para que puedan ser recuperadas con fines turísticos y divulgativos como  parte de nuestro patrimonio.

Cuando Franco fortificó los Pirineos. La Línea P en Aragón: Alto Gállego.

José Manuel Clúa Méndez | ISBN:  978-84-09-30370-0 | 242 p. |

En la publicación se expone de un modo descriptivo todo lo que supuso la construcción comenzada en otoño de 1944, por parte del gobierno del general Franco, de una gran línea defensiva en los Montes Pirineos denominada Organización Defensiva de los Pirineos, concocida popularmente como Línea P. Se proyectaron y construyeron miles de asentamientos fortificados desde el Mediterráneo hasta el Cantábrico. Levantada con intención de impermeabilizar la frontera pirenaica, nunca se llegó a concluir puesto que tras los arreglos diplomáticos con el gobierno, este no vió la necesidad de seguir con su realización.

En esta obra nos centramos en la Comarca del Alto Gállego (Huesca), en una zona geográfica que abarca desde la frontera con Francia hasta el norte de la población de Biescas, pasando por poblaciones como Formigal, Sallent de Gállego, Panticosa, Escarrilla, Sandiniés y Hoz de Jaca. Construcción de los asentamientos, materiales, tipos de armas, proyectos de comunicaciones, redes de transmisiones, levantamiento de obstáculos, así como destrucciones, son algunos de los temas que se tratan. Planos y fotografias nos ayudaran a comprender mejor esta magna obra defensiva que en su conjunto, es la más grande levantada en España y en Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

El lado humano de esta importante etapa de nuestra historia lo aporta el testimonio de personas que trabajaron en estas obras, las cuales nos proporcionan datos curiosos.

El libro quiere servir para realizar un llamamiento a la conservación y divulgación de esta parte olvidada de nuestro pasado, un patrimonio que por desgracia se encuentra muy amenazado.

Altres llibres

Josep Clara | ISBN:  978-84-232-0771-8 | 204 p. |

Durant la Guerra Civil, el litoral mediterrani hagué de defensar-se d’un hipotètic desembarcament de l’enemic facciós i antirepublicà. Més de tres-cents fortins o búnquers, aixecats entre Portbou i Alcanar, van protegir la costa catalana.

A hores d’ara més d’un centenar d’aquestes fortificacions resten encara dempeus. Unes són inclinades a la sorra o mig engolides pel mar; d’altres, en canvi, han resistit millor el pas del temps. Totes plegades conformen un patrimoni arqueològic i simbòlic, un testimoniatge representatiu d’una època de violències i d’una manera d’enfocar la defensa militar que no tornarà a repetir-se.

Aquest llibre explica el context històric en què els búnquers foren alçats, documenta els que foren construïts a cada municipi i relaciona els que actualment es poden contemplar al llarg de la costa de Catalunya. És, també, una guia —amb informació gràfica abundant— que ens acompanya a descobrir-los.

Claude Benet    |    ISBN:  978-99920-53-41-6    |    280 p.    |

Guies, fugitius i espies ( Camins de pas per Andorra durant la Segona Guerra Mundial ) és el primer llibre que centra a Andorra la recerca sobre itineraris i eva- dits durant la Segona Guerra Mundial. S’hi segueix la traça d’alguns dels fugitius –jueus, mili- tars, guies– que van passar clandestinament, i s’explica de quina manera funcionaven les xarxes que van permetre evacuar milers de persones des del sud de França fins a Espanya. Es detallen els itineraris emprats, les estades al Principat, sobretot d’alguns pilots britànics, i el paper que hi van tenir persones d’Andorra, membres o no de les xarxes d’evasió que hi operaven. Aquest treball de recerca obre un camí per a futures investigacions sobre la història del país de mitjan segle xx i, en particular, sobre els aspectes que relacionen la gent d’Andorra amb els fets, tan complexos, dels temps de guerra. 

David Mas    |    152 p.    |

La tardor de 1944, els maquis republicans exiliats a França travessen Andorra en un intent desesperat d'alliberar el seu país del règim de Franco. 

L'Espagne de Franco pendant la Seconde Guerre mondiale.

Marcelin Défourneaux    |    ISBN:  978-2-296-03679-6    |    255 p.    |

Le 18 juillet 1936, le général Franco - grand offficier de la Légion d'Honneur française - lance les opérations militaires de la Cuerre Civile espagnole, qu'il gagne de 1º avril 1939 grâce à l'aide de Mussolini et surtout de Hitler. En retour, début 1941, il écrit à ce dernier : " Je considère que la destinée de l'histoire vous a uni avec moi-même et avec le Duce par un lien indissoluble. Je veux déclarer que je suis à vous côtés, entièrement et décidément à votre disposition, uni dans une même destinée historique ". Et quelques mois plus tard, il accueille Himmler - chef de la Gestapo - avec des honneurs habituellement rendus à un chef d'État, tandis que sa propre police enferme de réfugiés français dans le camp de Miranda, et qu'une légion de volontaires espagnols part se battre auprès de l'Allemagne sur le front de l'Est.

Mais la sort de la guerre tourne. Alors en avril 1943, après trois années passées à voler verbalement au secours des victoires de l'Axe sans jamais s'engager dans des actes, Franco revient à la neutralité officielle, rabat de ses prétentions et évacue les prisonniers de Miranda qui partent rejoindre les Forces françaises libres. Puis, fin 1944, il écrit à Churchill que " l'Anglaterre et l'Espagne [ont] intérêt à une amitié réciproque ". Enfin, en juillet 1945, il livre Pierre Laval à la France, où il sera jugé et fusillé.

Ce périple tortueux - dont l'habileté permettra à Franco de mourir de vieillesse et au pouvoir trente ans après Hitler et Mussolini - a été vécu en direct et sur place par un Français :  Marcelin Défourneaux. Celui-ci l'a décrit au jour le jour sous la forme d'une chronique implacable, que la palinodie ainsi mise à nu rend souvent drôle, et qu'il a publiée en 1948 sous le pseudonyme de François Mirandet : " François " comme Français et " Mirandet " comme Miranda.

Les décennies écoulées depuis lors ont fait de ce livre un témoignage passionnant et sans égal. C'est lui qui est réédité ici, avec quelques compléments en préface et en annexe pour permettre au lecteur de se replonger dans le contexte de l'époque.

La retirada en février 1939. La Cerdagne se souvient...

Frédérique Berlic    |    228 p.    |

" La Retirada en février 1939, la Cerdagne se souvient "

Après l'exposition, le livre

" En février 1939, 60 000 Républicains espagnols arrivent en Cerdagne française, dans la partie haute des Pyrénées-Orientales. Femmes, enfants, vieillards et hommes invalides franchissent en premier la frontière. Ils sont suivis par l'armée républicaine à qui les autorités françaises autorisent le passage. Ils viveront des jours et des nuits terribles dans les champs de Cerdagne où rien n'est prêt pour accueillir les défenseurs de la République légitime contre le fascisme émergeant. La Guerre civile espagnole, premier conflit médiatisé du 20e siècle, a été couverte par de nombreux cameramen et la frontière française où les républicains vaincus se retrouvent acculés, puis en France et particulièrement dans le Pyrénées-Orientales. De nombreuses photographies de grande qualité ont été prises à cette occasion ".

Le Mémorial du camp de Rivesaltes.

ISBN:  979102040225-7    |    42 p.    |

Le projet du Mémorial du camp de Rivesaltes s'inscit dans l'histoire d'un lieu qui nous raconte la mémoire douloureuse de la France, et nous interroge encore et toujours sur ce que l'homme est capable de faire quand il se laisse aller à sa part obscure.                          

Pere Martí i Bertran    |    Joan Miró i Oriol    |   Chus Casado    |     Remei Domènech Grau    |   59 p.    |

El conte parla de la guerra civil i la batalla de l’Ebre vistes des del ulls d’un nen que acompanya la seua mare a la Serra de la Fatarella, on hi ha els comandaments republicans. Ella puntualment els porta la roba rentada i planxada.

Un conte perquè el llegeixin els joves i perquè els pares i mestres l’expliquin als més petits.

Un apèndix històric i un joc de l’oca complementen el llibre. 

En relació amb el conte «El xiquet i el poble perdut», s'ha elaborat un peculiar Joc de l'Oca: L’Oca del poble perdut. El joc complementa i relaciona el llibre amb els fets succeïts durant la guerra civil i les seves conseqüències a la comarca de la Terra Alta.

Aquest tipus d’entreteniment aporta coneixements molt clars de l’episodi de la Fatarella, dels 115 dies de la batalla de l’Ebre i de la Guerra Civil en general.

És adequat per a alumnes de cicle superior de primària i per a alumnes de primer cicle d’ESO. Es tracta d’una nova manera d’estudiar història amb què, tot jugant, els nois i noies aprendran els esdeveniments que van succeir a la Fatarella, a Catalunya i a la resta del territori durant aquest període.

Llocs de memòria amb història. Trinxeres i guerra civil: el Pallars (1936-1939).

 ISBN:  84-933663-076   |    DVD   |    2004   |    Edicions de la Universitat de Lleida

Llocs de memòria amb història. Terra de Frontera: Els Pirineus catalans entre dues guerres (1938-1945).

 ISBN:  84-8409-202-X   |    DVD   |    2006   |    Edicions de la Universitat de Lleida


Llocs de memòria amb història. La reconstrucció de postguerra: construir sobre runes.

 ISBN:  84-8409-203-8   |    DVD   |    2006   |    Edicions de la Universitat de Lleida

Llocs de memòria amb història. Un camp de batalla de la guerra civil al front del Segre: El Merengue i la Lleva del Biberó (1938).

 ISBN:  84-8409-204-6   |    DVD   |    2006   |    Edicions de la Universitat de Lleida

Llocs de memòria amb història. Ocupació i retirada. La ruta d'evacuació de la presó de Lleida (1938-1939).

 Dipòsit legal:  L-1.374-2011   |    DVD   |    2011   |    Edicions de la Universitat de Lleida

Llocs de memòria amb història. Avions i aviadors de la segona guerra mundial als pirineus.

    DVD   |    2012   |    Edicions de la Universitat de Lleida